Az Accenture felvásárolja az Eclipse Automation-t, hogy segítse ügyfeleit a jövő gyárainak felépítésében

NEW YORK és TORONTO; 2022. július 21. – Accenture (NYSE: ACN) az Eclipse Automation
felvásárlásáról döntött, amely testreszabott gyártásautomatizálási és robotikai megoldásokat
kínál, és központja Kanadában, Ontarióban, Cambridge-ben található. A felvásárlás lehetővé
teszi, hogy az Accenture automatizált gyártósorokat kínáljon, amelyek felhasználják a felhőt, az
adatokat és a mesterséges intelligenciát (AI), és ezáltal intelligensebbé, termelékenyebbé,
fenntarthatóbbá és biztonságosabbá teszik a gyárakat és az üzemeket. A pénzügyi feltételeket
nem hozták nyilvánosságra.


Az Eclipse Automation gyártási rendszereket hoz létre, hogy kifinomult termékeket állítson elő
élettudománnyal, ipari berendezésekkel, autóiparral, és energia- és fogyasztási cikkekkel
foglalkozó cégek számára. Technológusai és mérnökei fejlett automatizálási megoldásokat
terveznek, építenek, integrálnak és szervizelnek olyan alkatrészek és eszközök gyártásához,
mint az elektromos járművek akkumulátorai és a hordozható vércukormérő monitorok. Az
Eclipse Automation megoldásai közé tartoznak az automatizálási vezérlőrendszerek, a
gyártógépek, a robotok, és a kritikus testreszabott szerszámok, amelyeket házon belül
gyártanak.


A 2001-ben alapított Eclipse Automation irodákkal rendelkezik Kanadában, az Egyesült
Államokban, Magyarországon, Németországban, Svájcban és Malajzián. Mintegy 800
szakembere csatlakozik az Accenture digitális mérnöki és gyártási szolgáltatásához, az
Industry X-hez.


Aaron Saint, az Accenture Industry X észak-amerikai vezetője a következőt mondta: „A
technológia, az adatok és a mesterséges intelligencia alapvetően átalakítja a cég minden
részét. Ez magában foglalja a tervezést és a gyártást, és ügyfeleink következő digitális
átalakulási határát. Az Eclipse Automation a fejlett automatizálási képességeket mély digitális
szakértelmünkkel kombináljuk. Ezáltal az Accenture minden eddiginél jobb helyzetbe kerül
ahhoz, hogy segítsen ügyfeleiknek újragondolni termékeiket és azok gyártási módját.”


Jeffrey Russell, az Accenture kanadai elnöke a következőt mondta: „Sok cég viszi haza a
termelést Kanadába és az Egyesült Államokba a globális ellátási lánc zavarai miatt. Ez
egyedülálló lehetőséget biztosít számukra, hogy újra feltalálják a gyártást digitális
technológiákkal és fejlett automatizálással. Az Eclipse Automation segítségével az Accenture
olyan technológiát és képzési képességeket biztosít majd, amelyekre ügyfeleinknek szüksége
van a digitális ipari munkaerő fejlesztéséhez azokon a piacokon, ahol kevés gyártási ismeret áll
rendelkezésre.”


Steve Mai, az Eclipse Automation vezérigazgatója hozzátette: „Két évtizede vezető szerepet
töltünk be a fejlett automatizálási megoldások és a csúcstechnológiás gyártási know-how
szállításában ügyfeleink számára több iparágban. Az Accenture-höz való csatlakozással az
adatok, a mesterséges intelligencia és a felhő előnyeit olyan méretekben eljuttathatjuk
ügyfeleink létesítményeihez, amelyet egyetlen másik cég sem tud a számukra biztosítani.”


A felvásárlás a következő mérföldkövet jelenti az Accenture digitális tervezési és gyártási
képességeinek bővítésében. 2020-ban az Accenture felvásárolta a Myrtle Consulting céget
(Egyesült Államok, Kanada), amely az ipari műveletekkel kapcsolatos stratégiai tanácsadással
foglalkozik és a Callisto Integration céget (Kanada), amely gyártás-végrehajtási és üzemi
vezérlőrendszerek szállításával foglalkozik. 2021-ben az Accenture felvásárolta a Pollux céget
(Brazília), amely anyagmozgató és autonóm mobil robotokat tervez és telepít, és utat nyit az
autonóm robotikai rendszerek felé. Ugyanebben az évben az Accenture végrehajtotta az egyik
legnagyobb felvásárlást a németországi székhelyű nemzetközi mérnöki szolgáltató, az umlaut
megvásárlásával
,és megerősítette a vagyonkezeléssel és teljesítménnyel kapcsolatos
képességeit az Advoco (Egyesült Államok) és T.A. Cook (Németország) segítségével.

A felvásárlás befejezése a szokásos lezárási feltételektől függ, beleértve a szükséges hatósági
engedélyek beszerzését.

Kapcsolat:
Barna-Horváth Kitti
Accenture
[email protected]

Előremutató állítások

Az előzményadatok és megbeszélések kivételével a jelen sajtóközlemény állításai
előremutató állításoknak tekinthetők a magán értékpapírokkal kapcsolatos bírósági
eljárásokra vonatkozó 1995. évi reformtörvény vonatkozásában. A „előfordulhat”,
„fog” „kell” „valószínű”, „előrelát”, „előre lát”, „szándékozik”, „tervez”, „elképzel”,
„gondol”, „előreirányoz”, „helyezkedik”, „kilátások” és hasonló kifejezések
segítségével lehet azonosítani ezeket az előremutató állításokat. Ezen állítások egy sor
kockázattal, bizonytalansággal és más tényezőkkel járnak, amelyek következtében a
valós eredmények anyagilag eltérhetnek a kifejezett vagy értelemszerűen adódó
eredményektől. Ide sorolhatók a teljesség igénye nélkül a következő kockázatok: Az
Accenture-nak és a Eclipse Automation nem sikerül lezárnia az ügyletet a várható időn
belül, vagy egyáltalán, ami attól függ, hogy a felek milyen mértékben képesek
teljesíteni bizonyos lezárási feltételeket. Előfordulhat, hogy az ügylet nem hozza a várt
előnyöket az Accenture számára. Az Accenture műveleti eredményeit befolyásolták,
és valószínűleg a jövőben is befolyásolni fogják a változó, negatív vagy bizonytalan
gazdasági és politikai tényezők, ideértve Oroszország Ukrajna elleni invázióját, a
kapcsolódó szankciókat és a konfliktusra válaszként már meghozott, illetve a
folyamatosan elrendelt további intézkedéseket, valamint a jelenlegi inflációs
környezetet, illetve annak hatását a vállalat ügyfeleinek tevékenységére és az üzleti
tevékenység szintjére. Az Accenture-nak jogi, hírnevét befolyásoló és pénzügyi
kockázatokkal kell szembenéznie amennyiben nem képes megvédeni ügyfeleinek
és/vagy a vállalatnak az adatait biztonsági incidensek vagy kibertámadások esetén. Az
Accenture üzleti tevékenysége arra épül, hogy folyamatos, nyereséges
ügyfélkeresletet legyen képes előállítani és fenntartani a vállalat szolgáltatásai és
megoldásai iránt, többek között azáltal, hogy alkalmassá teszi és kibővíti
szolgáltatásait és megoldásait a folyamatos technológiai és kínálat-változásokra adott
válaszként. Az említett kereslet jelentős csökkenése, illetve ha a vállalat nem képes
megfelelően alkalmazkodni a fejlődő technológiai környezet kihívásaihoz anyagilag is
kedvezőtlenül befolyásolhatja a vállalat üzleti tevékenységének eredményeit. Ha az
Accenture-nak nem sikerül világszinten összeilleszteni az emberi erőforrásokat és
képességeket az ügyfélkereslettel, és megtartani a jó vezetői készségekkel rendelkező
szakembereket, ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a vállalat üzleti tevékenységét, a
vállalat szakembereinek kihasználási fokát és a vállalat üzleti tevékenységének
eredményeit. A COVID-19 pandémia hatással volt az Accenture üzleti tevékenységére,
és bizonytalan még, hogy milyen mértékben fogja befolyásolni a jövőben, illetve
milyen hatással lesz a vállalat jövőbeli pénzügy eredményeire. A piacokat, amelyeken
az Accenture tevékenységet folytat kiélezett verseny jellemez, és előfordulhat, hogy
az Accenture nem lesz képes hatékonyan versenybe szállni. Előfordulhat, hogy az
Accenture-nak a piaci hírnevére kell alapoznia a munkaerő és az üzleti lehetőségek
sikeres bevonásához és megtartásához. Amennyiben az Accenture-nak nem sikerül
hatékonyan igazgatnia és fejlesztenie a kulcsfontosságú szövetséges partnerekkel
folytatott kapcsolatait, illetve ha nem sikerül előrelátni és létrehozni új szövetségeket
az új technológiák terén, ez szintén kedvezőtlenül befolyásolhatja a vállalat üzleti
tevékenységének eredményeit. Az Accenture nyereségessége anyagilag
kedvezőtlenül alakulhat, ha a vállalatnak nem sikerül kedvező áron értékesíteni
szolgáltatásait és megoldásait, ha a vállalatnak nem sikerül versenyképesnek
maradnia, ha a költségkezelési stratégiák nem bizonyulnak sikeresnek, vagy ha
teljesítési hiányosságok fordulnak elő, illetve nem sikerül teljesíteni bizonyos
szerződéses célokat vagy specifikus szolgáltatási szinteket. Az Accenture
adószintjeinek változásai, valamint az ellenőrzések, könyvvizsgálatok és adóügyi
eljárások, továbbá az adótörvények vagy azok hatóság általi értelmezésének
változásai anyagilag kedvezőtlenül érinthetik a vállalat tényleges adókulcsát, az üzleti
tevékenység eredményeit, a készpénzforgalmat és a pénzügyi állapotot. Az Accenture
üzleti tevékenységének eredményeit anyagilag kedvezőtlenül befolyásolhatja a
külföldi valuták átváltási árfolyamának alakulása. A könyvviteli szabványok, illetve az
Accenture-nak a konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos előrejelzéseinek és
feltevéseinek változása kedvezőtlenül befolyásolhatja a pénzügyi eredményeket.
Előfordulhat, hogy az Accenture-nak nem sikerül kiegészítő tőkéhez hozzáférnie
kedvező feltételek mellett, vagy egyáltalán, és ha a vállalat megemeli a saját tőkéjét,
az csökkentheti a vállalat részvényeseinek érdeklődését. Az Accenture földrajzilag
változatos tevékenységének, illetve a folyamatos, a világ kulcsfontosságú piacaira
való terjeszkedési stratégiájának következményeként a vállalat jelentős mértékben
sérülékeny bizonyos kockázatokkal szemben. Amennyiben az Accenture-nak nem
sikerül a méretéből származó szervezeti kihívásokat megoldania, előfordulhat, hogy a
vállalat nem lesz képes teljesíteni az üzleti célkitűzéseket. Előfordulhat, hogy az
Accenture-nak nem fog sikerülni új üzletekbe fektetni, új vállalatokat felvásárolni vagy
beépíteni, új társvállalkozásokat létrehozni vagy üzletágakat leválasztani. Az
Accenture üzleti tevékenységét anyagilag kedvezőtlenül befolyásolhatják az esetleges
jogi felelősséggel kapcsolatos ügyek. A tevékenységének globális jellegéből adódóan
az Accenture számos, és sok esetben ellentmondásos jogi és szabályozási
követelménynek kell eleget tennie. Az állami ügyfelekkel folytatott üzleti kapcsolatok
következményeként, az Accenture-nak további, a kormányzati szerződéskötési
rendszerból származó kockázatokkal is szembe kell néznie. Ha az Accenture-nak nem
sikerül megvédeni vagy érvényesíteni saját szellemi tulajdonjogait, vagy ha az
Accenture szolgáltatásai és megoldásai megsértik mások szellemi tulajdonjogait,
illetve ha a vállalat elveszti a mások szellemi tulajdonjogának felhasználási
lehetőségét, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja az üzleti tevékenységet. Ha az
Accenture-nak nem sikerül hatékony belsőellenőrzési-rendszert fenntartani, az
kedvezőtlenül befolyásolhatja az üzleti tevékenység eredményeit és a részvények
árfolyamát. Előfordulhat, hogy az Accenture-nak kritikával és negatív nyilvánossággal
kell szembenéznie írországi bejegyzésével kapcsolatosan, ugyanakkor további
kockázatok, bizonytalanságok és más tényezők veszélye is fennáll, amelyeket az
Accenture plc legfrissebb Éves jelentésének 10-K űrlapján a „Rizikótényezők” cím
alatt, illetve további, az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz benyújtott vagy
előterjesztett dokumentumokban tárgyaltunk. A jelen sajtóközlemény állításai
kizárólag a közzététel pillanatában érvényesek, az Accenture nem vállal
kötelezettséget a jelen sajtóközleményben megjelent állítások frissítését, illetve a
pillanatnyi eredményekhez, vagy az Accenture kilátásainak változásához való
igazítását illetően.

Az Accenture

Az Accenture egy globális IT-szolgáltató vállalat, amely vezető szerepet tölt be a digitalizáció, a
felhő alapú technológiák és a biztonság terén. Egyesíti a több mint 40 iparágat átfogó
egyedülálló tapasztalatot és speciális képességet, amelynek révén stratégiai és tanácsadási,
interaktív, technológiai és működési szolgáltatásokat nyújt – mindezt a világ legnagyobb
technológiai és intelligens operatív központok hálózatának támogatásával. Világszerte 120
országban található 710 000 munkatársával az Accenture a változást ösztönzve teremt valódi
értéket és sikereket ügyfelei, munkatársai, az érdekelt felek, a partnerek és a közösségek
számára. Látogasson el a www.accenture.com weboldalra.

Copyright © 2022 Accenture. Minden jog fenntartva. Az Accenture és logója az Accenture
védjegye. Ez a tartalom általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem helyettesíti a szakmai
tanácsadóinkkal folytatott konzultációt. Ez a dokumentum harmadik felek tulajdonában lévő
védjegyekre vonatkozik. Minden ilyen harmadik féltől származó védjegy a vonatkozó harmadik
fél tulajdona. A tartalom ilyen védjegyek tulajdonosai általi szponzorálása és jóváhagyása nem
szándékos, nem kifejezett és nem hallgatólagos.