GINOP-2.2.1-15-2017-00084

A projekt címe: Ipari füstgázok károsanyag-tartalmát csökkentő automatizált technológia kidolgozása új, módosított felületű kaolinit agyagásvány és zeolit kompozit katalizátorok fejlesztésével

A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00084

A (fő)kedvezményezett neve: Eclipse Automation Hungary Kft.

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Pannon Egyetem

A szerződött támogatás összege: 723 913 924 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 72,98 %

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neveMegítélt támogatás (Ft)Önerő (Ft)Összesen (Ft)
Eclipse Automation Kft303 035 000 Ft268 035 000 Ft571 070 000 Ft
Szegedi Tudományegyetem219 878 927 Ft0 Ft219 878 927 Ft
Pannon Egyetem200 999 997 Ft0 Ft200 999 997 Ft

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.07.01. – 2021.03.31.

Szakmai vezető: Dr. Papp Tamás

A projekt tartalmának bemutatása:

Az ipari létesítmények füstgázkibocsátásának csökkentése kiemelt fontosságú téma az Európai Unióban. A projekt célja a közepes méretű ipari létesítmények füstgázkibocsátását csökkentő, sorolható moduláris katalizátor-technológia kifejlesztése, amely olcsó alapanyag-felhasználásával, gazdaságos mobil kivitelben telepíthető. A projekt tervezett eredménye egyrészt egy új módosított felületű kaolinit agyagásvány-alapú katalizátor, másrészt egy ipari kivitelű füstgázmegkötő berendezés prototípusa.

A megvalósítani tervezett K+F projekt célja kettős:

(1) Egyrészt egy gazdaságos üzemeltetésű, mobil konténeres füstgáztisztító kialakítása, amely rugalmasan, a helyi igényekhez igazodva, oxidációs és/vagy redukciós katalitikus eljárásokkal hatékonyan képes ártalmatlanítani az olaj- és gáztüzelésből származó légszennyezők fő komponenseit.

(2) Másrészt, egy viszonylag olcsó, természetes alapú katalizátorcsalád kifejlesztése, amely alkalmas az olaj- és gáztűzből származó füstgázok fő szennyezőinek koncentrációit a megengedett értékre csökkenteni. Ezek tipikusan a NOx, CnHn, CO, valamint az olajtüzelésből származó SO2.

2018-1.3.1-VKE-2018-00048

Cloud Network Technology Kft.

Meglévő üzemekbe implementálható intelligens termelésoptimalizáló Ipar 4.0. megoldások fejlesztése. – 2018-1.3.1-VKE-2018-00048 számú projekt

A Cloud Network Technology Kft. konzorciumban a Pannon Egyetemmel, a Transmoduls Kft-vel és a Veszprémi Tervező Kft.-vel a „VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” c. 2018-1.3.1-VKE kódszámú pályázati felhívás keretében
1.439 millió Ft összegű támogatást nyert el. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósul meg.

A projekt keretében az együttműködő partnerek az alábbiakat kívánják elérni:

A magyarországi elektronikai gyártás versenyképességének megőrzéséhez elengedhetetlen a fajlagos munkaerőráfordítás jelentős csökkentése és a gyártás költségeinek legalább szinten tartása, hiszen a térségben kialakult munkaerőhiány és a demográfiai kilátások negatívan hatnak a hazai gyártószektor minden résztvevőjére. A projektben olyan komplex Ipar 4.0 megoldásokat dolgozunk ki, amelyek segítenek a gyártási folyamatok optimalizálásában, az automatizált gyártás irányításában, költségszinten versenyképes alternatívát nyújtanak a munkaintenzív gyártással szemben és melyek könnyen bevezethetőek nem kifejezetten Ipar 4.0 megoldásokra tervezett gyárakban jelentős átalakítások nélkül. E feltételek teljesülése hatalmas potenciális piacot nyitna meg a kifejlesztésre kerülő megoldásokat hordozó termékek számára.

A projekt a fent ismertetett nehézségekre kíván eredményes választ adni különálló, de mégis szervesen egymást kiegészítő megoldások alkalmazásával, melynek egyes elemei akár önálló termékként is értékesíthetőek. Általánosan elfogadott tény, hogy a létszámgazdálkodás általánosan alábecsült területe az anyagmozgatás, ezért a projekt egyik célkitűzése automatizált árumozgató eszközök (AGV) kifejlesztése. Intelligens gyártócellák alkalmazása nagyban segítheti a munkaerőintenzív, bizonytalan, dinamikusan változó gyártási környezetben végzendő tevékenységek hatékony megvalósítását. A projekt másik fő célkitűzése olyan gyártócellák kifejlesztése, amelyek valós idejű 3D képfeldolgozási eljárások alkalmazásával segítik automatizálni az elektronikai eszközök összeszerelésének folyamatát. Ehhez olyan nagy megbízhatóságú képfeldolgozási algoritmusok kifejlesztését végezzük el, amelyek többek között elektronikus komponens objektumok alaksajátosságainak felismerését célozzák meg.Projektünk további fontos területeként okosszemüveg alapú gyártástámogatást valósítunk meg, amely mindig naprakész információt szolgáltat annak érdekében, hogy mind a raktári folyamatok, mind a gyártást és minőségbiztosítást célzó tevékenységek a legnagyobb mértékben segítsék a gyáron belüli folyamatokat. Kiterjesztett valóság implementálásával jelenítjük meg az okosszemüveg viselője számára azon termékek

Mind az AGV, mind az intelligens gyártócella és okosszemüvegek esetén szükség van olyan optimalizáló algoritmusok kidolgozására, amelyek növelik a gyáron belüli tevékenységek hatékonyságát. A projekt keretében több mesterséges intelligenciával, ütemezéssel és optimalizálással rendelkező algoritmust és metodikát dolgozunk ki, amelyek során mindvégig szem előtt tartjuk az Ipar 4.0 irányelveit.

A projekt tervezett időtartama: 2019.01.01 – 2021.12.31