Adatkezelési tájékoztató

Az Eclipse Automation Inc. és leányvállalatai (továbbiakban: „Eclipse Automation”) tiszteletben tartja személyes adatait. Ez az adatkezelési tájékoztató ismerteti az Eclipse Automation irányelveit és eljárásait azon személyes adatokkal kapcsolatban, amelyeket webhelyünk látogatói és más külső érdekelt felektől gyűjtünk, használunk, megosztunk és védünk.

 1. Adatkezelő

Az Eclipse Automation Inc. (Cím: 130 Thompson Drive, Cambridge Ontario, Kanada; Telefon: (519) 620 1906), valamint a helyi Eclipse Automation szervezet (együttesen „Eclipse Automation”) együttes adatkezelők, felelősek az adatbiztonságért és a személyes adatainak a lent említett konkrét célok szerinti feldolgozásáért. Kérjük, olvassa el ezt a linket az Eclipse Automation helyi szervezetének megtekintéséhez.

2. Adatkezelési célok, a kezelt adatok köre és az adatkezelések ismertetése

2.1. Álláskeresőkre és nyitott pozíciók betöltésére vonatkozó adatkezelés

Mikor kapcsolatba lép velünk egy nyitott állásra történő pályázás céljából, vagy mikor közvetítőn keresztül önéletrajza eljut hozzánk, személyes adatokat oszt meg velünk. Ezek a személyes adatok segítenek minket az Önnel történő kapcsolattartásban, a képzettség, munkaalkalmasság és szakmai tapasztalat megállapításában, valamint személyes céljai, motivációi megértésében. Ezen információkat általában önéletrajzban és motivációs levélben osztja meg velünk. Kezelt adatok: név (vezetéknév, keresztnév) és egyéb személyazonosság igazolására szolgáló adatok; kapcsolattartási adatok (például személyes telefonszám, személyes email cím, lakcím, levelezési cím); iskolai végzettségre, képzettségre, nyelvismeretre vonatkozó adatok; korábbi munkatapasztalatok és referenciák; bérigényre, személyes célokra és motivációkra vonatkozó adatok; korábbi elismerések, díjak és publikációk adatai; érdeklődési kör, stb.. Gyakori, hogy megosztja képmását (Önről készült fényképet), illetve előfordul, hogy fenti információk alátámasztására az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot (pl. szakképesítés, bizonyítvány, diploma, nyelvvizsga) oszt meg velünk másolatban. Fenti adatokat az Ön önkéntes hozzájárulásával kezeljük. Amennyiben nem Ön kerül kiválasztásra egy pozíció betöltésére, adatait nyilvántartási rendszerünkben az adatok kézhezvételétől számított 2. év végéig tároljuk, így ezen időszak alatt kapcsolatba tudunk lépni Önnel, abban az esetben, ha ismét lehetőség nyílik egy nyitott pozíció betöltésére.

Amennyiben Önnel közösen megállapodunk egy pozíció betöltésében, további személyes adatok kezelése szükséges a munkaviszony megvalósítása céljából. Ezen adatokat általában a szóbeli megállapodásunkat követően kérjük be Öntől. Az adatkezelés a munkaszerződés előkészítése és a hatóságokhoz történő adatbejelentések elvégzése érdekében szükséges. A kezelt adatok köre: a neve (vezetéknév, keresztnév, születési név); a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolata; lakcím igazolására szolgáló irat másolata; adóazonosító jele vagy az igazoló irat másolata; TAJ száma, vagy az igazoló irat másolata; az Ön aláírása; az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; a munkabér és egyéb juttatások mértéke; a munkabér átutalásához szükséges bankszámlaszám és számlavezető bank neve. Ha Ön nyugdíjas, a nyugdíjas törzsszáma, vagy az azt igazoló irat. Ezen adatok kezelése kötelező adatkezelésnek számít, és a munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 7. év végéig megőrizzük. A munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig megőrizzük.

2.2. Érdeklődésre, információkérésre, kapcsolattartásra és személyes látogatásra vonatkozó adatkezelés

Amennyiben Ön Vevőnk/Szállítónk vagy egyéb Érdekgazdánk (pl. Érdeklődő, Információkérő, Hatóság vagy Hivatal) alkalmazottja, megbízottja, vagy képviselője, bizonyos személyes adatait kezeljük. Ezt azért tesszük, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, és hogy lehetővé tegyük az Önnel való hatékony kommunikációt. Ennek során kezeljük az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), beosztását, a céget/hivatalt ahol dolgozik, üzleti vezetékes telefonszámát, üzleti mobiltelefon számát, üzleti fax számát, üzleti email címét és üzleti levelezési címét.

Amennyiben személyes találkozóra kerül sor, fenti adatokon kívül kezelhetjük a látogatás időpontját és az Ön tartózkodási helyét. Amennyiben mobiltelefonjával, vagy számítógépével csatlakozik munkahelyi hálózatunkra, az eszközeinek MAC címét szintén kezeljük. Ezen adatokat jogos érdekünkből kezeljük és az adatokat a cél megvalósulásától számított 5. év végig őrizzük meg.

2.3. Szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelés

Bizonyos esetekben adatait azért kezeljük, hogy eleget tudjunk tenni szerződéses kötelezettségeinknek. Szerződéses kötelezettségeink során kezeljük az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), beosztását, a céget/hivatalt ahol dolgozik, üzleti vezetékes telefonszámát, üzleti mobiltelefon számát, üzleti fax számát, üzleti email címét és üzleti levelezési címét, továbbá aláírását (pl. egy szerződés, nyilatkozat, jegyzőkönyv, vagy egy oktatási jelenléti ív aláírásakor). Fenti adatok kezelése jogos érdekünk. Az adatokat a szerződés megszűnésétől (teljesülésétől) számított 8. év végéig őrizzük meg.

2.4. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása

A társaságunk telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert (biztonsági kamera rendszert) alkalmaz. Ennek célja a magántulajdon védelme, valamint munkabiztonság fejlesztése. A kamera rendszer az esetleges telephelyre történő illetéktelen belépések, betörések, lopások, egyéb káresemények felderítését hivatott szolgálni, ezen kívül egy esetleges munkabaleset esetén segít a baleset okainak és körülményeinek kivizsgálásában. Kezelt adatok: Önről készült mozgókép felvétel és fénykép, valamint tartózkodási helye és az ehhez kapcsolódó dátum. A rendszer használata során az adott telephelyen helyileg hatályban lévő törvényeket és jogszabályokat vesszük figyelembe. Ezen adatok kezelése jogos érdekünk. A felvételeket felhasználás hiányában 72 óráig őrizzük meg.

2.5. Cookie-k (“sütik”) és egyéb technológiák használata az Eclipse Automation honlapján

Amikor ellátogat az Eclipse Automation webhelyre (https://www.eclipseautomation.com/), cookie-kat („sütik”), pixel tag-eket (pixel címke), elemző eszközöket és más hasonló technológiákat használunk szolgáltatásaink nyújtásához és fejlesztéséhez, valamint a felhasználói élmény optimalizálásához.

A sütik olyan kis adatfájlok, amelyeket a böngészőnek küldünk el, és a számítógép merevlemezén tárolunk, amikor webhelyeket látogatunk meg. Az ilyen technológiákat széles körben használják annak érdekében, hogy a weboldalak hatékonyabban működjenek, valamint statisztikai üzleti és marketing információt szolgáltassanak a felhasználói élmény és a weboldal funkcionalitásának javítása érdekében. Webhelyünk legtöbb részének használatához és az azokon történő navigáláshoz nem kell, hogy elfogadja a cookie-kat, azonban ebben az esetben a funkcionalitással kapcsolatban bizonyos kellemetlenségeket tapasztalhat. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépes beállításai tükrözik-e az Ön azon igényeit, hogy szívesen fogad cookie-kat vagy sem.

Az alábbi cookie-kat használjuk:

NévLejáratLeírás
cookie_notice_accepted6 hónapA Cookie szabályzat elfogadásával kapcsolatos sáv elrejtése
_gid24 óraGoogle Analytics cookie a felhasználói viselkedésre
_ga2 évGoogle Analytics cookie cookie a felhasználók megkülönböztetésére

A gyűjtött adatok magukban foglalhatják a böngésző típusát, az eszköz gyártóját és a modellt, a nyelvet, az operációs rendszert és a navigációs útvonalat, annak megértése érdekében, hogy a látogatók hogyan használják ezt a webhelyet, az egyes látogatók azonosítása nélkül. A Google ezen információk gyűjtésével kapcsolatos gyakorlatáról és arról, hogyan lehet lemondani róla, letöltheti a Google Analytics letiltó böngésző bővítményt, amely elérhető a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon.

Ne feledje, hogy ha különböző számítógépeket használ különböző helyszíneken, akkor ellenőriznie kell, hogy minden böngésző megfelelően van-e beállítva a cookie-k engedélyezéséhez vagy tiltásához. Ha nem szeretné a weboldalunk használata során a cookie-k segítségével történő információ gyűjtést, akkor választhatja a cookie-k letiltását az egyes böngésző beállításokon keresztül. További információkért ezzel kapcsolatban érdemes ellátogatni a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html webhelyre.

3. Adattovábbítás harmadik félnek

Nem történik adattovábbítás harmadik fél részére.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a vezetésünk (Elnök-Vezérigazgató, Elnökhelyettes/Üzleti Egységek Vezetői, Igazgatók, Osztály- és Részlegvezetők) és az adatkezelést végző munkatársak férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a munkaviszonyból származóan a személyes adatok vonatkozásában törvényen alapuló bejelentési kötelezettségünk van az adó- és vámhatóság felé.

Adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Az Ön által megadott személyes adatokat székhelyünkön és üzleti egységeinkben tároljuk elektronikus formában, saját tulajdonú szervereinken. Az üzleti egységek közötti adatátvitel titkosított virtuális magánhálózaton történik. A papír alapú adatokat biztonsági iratszekrényekben, riasztó rendszerrel felszerelt, zárható irodákban tároljuk. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Jogaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségen élhet: [email protected]

5.1. Tájékoztatás (hozzáférés) joga

Kérelme alapján tájékoztatást adunk:

 • az általunk kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vettünk igénybe,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet felénk még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítést állapíthatunk meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

5.2. A helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

5.3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

5.4. Korlátozásához (zároláshoz) való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést.

Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit, az adatokat zároljuk. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatokat zárolni kell, ha

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. pdf vagy excel fájl) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a mi jogunk, vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Ön tiltakozhat a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok, jogérvényesítés

A személyes adatok kezelése az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján történik. A személyes adatok kezelésére ezen kívül az adott működési egységünknél területileg hatályos adatkezelési törvényeket és jogszabályokat alkalmazzuk:

Kanada – PIPEDA

Az Eclipse Automation által kezelt személyes adatokra a Személyes információk védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló kanadai 2000. évi c. 5 törvény, és a magánéletre vonatkozó egyéb törvények vonatkoznak.

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok állampolgáraira az alkotmány negyedik módosítás (az indokolatlan átvizsgálástól vagy lefoglalástól való mentesség), az első módosítás (a szabad gyülekezéshez való jog) és a tizennegyedik módosítás (a megfelelő eljáráshoz fűződő jog) vonatkozik. A személyes adatok kezelésére és a magánélet védelmére vonatkozó összes szövetségi és állami törvényt betartjuk.

Európa

Magyarországon a 2011. évi CXII. törvényt alkalmazzuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Hatóság:Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság (NAIH), Magyarország
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Magyarország
Tel:+36 1 391 1400
Fax:+36 1 391 1410
E-mail:[email protected]
Weboldal:http://naih.hu

Dated: 06/10/2020                         © 2020 Eclipse Automation Inc. All rights reserved.